logo    Kraniosakrální terapie  dotek zdraví   Vyšla mi pohádková knížka pro malé, ale i velké čtenáře. Více informací a ukázka v sekci knížka.

VÍTEJTE NA DOTEKU ZDRAVÍ

Vítejte na stránkách dotekzdraví.cz Smile

Stresy, napětí v těle, nespecifikovatelné bolesti

Tyto stránky jsou určeny především lidem, kteří se necítí dobře, ale přesto jsou dle lékařských testů zdrávi, mají tzv. psychosomatické problémy. Žijí téměř v neustálém stresu, pociťují v těle různá napětí, hlavu mají plnou myšlenek a v životě se jim nedaří natolik, aby byli spokojeni. Mohou se u nich vyskytovat různé zdravotní problémy a tito lidé je chtějí řešit také vlastním přičiněním, jenže nevědí jak. Zajímá je, co jim jejich tělo sděluje a jsou přístupni ke změnám, hlavně vnitřním.

Vnitřní rovnováha

Pro mě je zdraví, psychická pohoda a spokojenost neustálý vývojový proces. Není to něco, čeho dosáhneme a pak se o to přestaneme starat. Buď směřujeme ke zdraví a harmonii se životem a nebo k nemoci a nespokojenosti se vším kolem. Situace, ve kterých se nacházíme, nejsou nikdy statické. Vždy působí nějaké vlivy. Láska, pokora, laskavost, radost, pochopení... nás posouvá ke zdraví. Strach, zloba, nenávist, žárlivost, závislost... nám otevírá cestu k ne-moci.

Životní styl

Zdraví a ne-moc se kromě vlastního chování, vyjadřovaných emocí a způsobu myšlení, odvíjí také od životního stylu, stravovacích zvyklostích, pohybových aktivit, celkového přístupu k životu a nakonec od něčeho, co přesahuje naše chápání a co neumíme ovlivnit naším vědomím.

Pánem svého osudu

Každý z nás nese zodpověnost sám za sebe, za svůj zdravotní stav, za svoji spokojenost či nespokojenost se svým životem. I když si tohoto všeho můžeme být vědomi, bývá pro nás někdy nesmírně složité, svou situaci smyslplně řešit či dokonce změnit. Je však třeba být aktivní, hledat a zkoušet různé formy terapiích a v žádném případě nepropadat beznaději a pasivitě.

Moje pomoc k vám

V první řadě půjde o uvolňování stresů a bloků těla za pomoci kranio-sakrální terapie. V souladu s tímto ošetřením si můžeme promluvit o tom, co by jste rádi ve svém životě změnili, kam by jste se chtěli vnitřně posunout a také vám mohu přetlumočit informace vašeho těla. Tělo nám vždy prostřednictvím určitých signálů oznamuje, co dělat, abychom se cítili lépe.

Tento vnitřní proces upevníme Bachovými nebo Australskými květovými esencemi. Namíchám vám užívací lahvičku přímo na míru. Tyto esence lze také užívat v případě, řešíte-li fyzický problém. Každá fyzická nemoc nese v sobě vliv prožitých emocí, stresů. Začne-li se pracovat s těmito emocemi začne se z jiné stránky pracovat přímo s fyzickou nemocí.

Většina ne-mocí, problémů, starostí má svůj start v psychické oblasti. Přikládám tedy způsobu myšlení, duševní pohodě, celkové vnitřní vyváženosti, harmonii a optimismu prvořadý význam. Na druhou stranu kladu důraz na dobrý fyzický stav, protože když je člověku špatně, nedostává se mu síly řešit své nitro. Zabývám se proto iridologií, což je diagnostiká metoda zdravotního stavu člověka. Je velice cenná v oblasti prevence a v situacích, kdy je třeba se rozhodnout o dalším postupu uzdravovacího procesu.

Chcete-li přijít, nemusíte mi předem hlásit metodu, s kterou budeme ve vašem případě pracovat. Vše vyplyne během našeho setkání.

A na závěr modlitbička

Ať je moje cesta přímá a jasná.
Ať jsem veden/vedena energií pravdy. Jedině tak můžu dojít skutečného uzdravení.
Ať mi světlo svítí na cestu a nikdy se mě nevzdá odvaha.
Ať své kroky vedu rázně, ale v sounáležitosti se svým Duchem.
Ať mi je dopřáno vnímat energii síly a požehnání a toto vědomí mě provází každým dnem.
Děkuji. Amen.

S přáním krásných dnů!

Petra Forejtová

 

 

NTk0NzE3